Interiérove dvere INVADO

Interiérove dvere INVADO

obrázok obrázok

Kolekcia dverí INVADO je výsledkom jedinečnej kombinácie patentovanej technológie a dlhoročných skúseností. Tieto dvere nájdu uplatnenie v tradičnom, rovnako aj v modernom prostredí, vo verejných budovách a v internátoch.Dvere INVADO majú čistý a jednoduchý dizajn, kvalitné remeselné spracovanie, presnosť dizajnu ako aj vysokú kvalitu a konštrukčnú pevnosť.Každý rok je kolekcia INVADO obohatená o nové vzory, farby a nové možnosti pre dizajn interiéru.Dole máte k dispozícii katalóg na stiahnutie.

Na Stiahnutie
Na Stiahnutie
SKLADOVANIE OSB DOSIEK NA STAVBE

Ak nieje možné skladovať OSB dosky pod strechou, a ani na pevnej dlážke, mali by ste urobiť tieto opatrenia: Dosky izolovať od zeme fóliou, paletu tiež prikryť fóliou, nepremokavou plachtou, alebo iným nepremokavým materiálom, a zabezpečiť voľný prísun vzduchu. Ochrana paliet je zobrazená na týchto obrázkoch:

Pred použitím na stavbe, sa odporúča skladovať dosky počas 24 h v nových podmienkach podľa pravidiel ochrany materiálov vyrobených z dreva. Počas montovania by vlhkosť dosky nemala presiahnuť 15% . Zabráni sa tým vzniku plesní.

PREPRAVA
Preprave by sa mala venovať zvýšená pozornosť aby nedošlo k znehodnoteniu dosiek.

SKLADOVANIE V SKLADE
Dosky je najlepšie skladovať v uzatvorenom a dobre vetranom sklade. Dosky môžu byť uskladnené aj pod prístreškom tak aby sa zabránilo ich vystavovaniu atmosferickým vplyvom.

DRUHY DOSIEK
OSB 2 - doska na bežné použitie v suchých priestoroch. OSB 3 - konštrukčná doska navrhnutá na použitie v mierne vlhkom prostredí (v intriéri aj exteriéri). Často sa používa hlavne v stavebnom priemysle. OSB 4 - konštrukčná doska pre nosné aplikácie so zvýšeným mechanickým zaťažením a vlhkosťou. Môže sa využiť v interiéri aj exteriéri. Kronopol OSB 3 a OSB 4 musia byť chránené tak aby sa nedostali do priameho kontaktu s vodou či už počas skladovania alebo montáže. Okamžite po inštalácii na vonkajšie steny alebo stechu, by dosky mali byť ochránené vhodným izolačným materiálom proti vonkajším poveternostným podmienkam. Ak sú OSB 3 a OSB 4 vystavené vlhkosti dlhší čas, ich hrany môžu mierne navlhnúť. Toto nabobtanie môže byť až do 15pre OSB 3 a 12pre OSB 4. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné rovnomerné zbrúsenie hrán, aby sa tým dosiahol rovný povrch pred montážou a dokončovaním, napr. pri kladení lepenky na strechu. V závislosti od hrán, existujú 3 druhy OSB dosiek: dosky s rovnými hranami, dosky s perodrážkovým systémom na dvoch stranách, dosky s perodrážkovým systémom na všetkých stranách.

Dosky použité na povaly a strechy musia byť upevnené ich identifikačnou značkou smerom dovnútra. Ak je OSB kladená v páse dlhšom než 12 m, medzera medzi doskami by mala byť aspoň 25 mm.


OSB podlaha


Inštalácia OSB podlahy Dosky s rovnými hranami by mali byť spojené tak aby medzi nimi bola medzera aspoň 3 mm a to zo všetkých strán. Dosky s pero-drážkovým systémom už automaticky zabezpečujú medzeru. Medzera medzi podlahou a stenou by mala byť 12 mm, v prípade že dosky vytvárajú plávajúcu podlahu. Doska s rovnými hranami musí byť na okrajoch vhodne upevnená. Ak montujete strop bez strechy, malo byť zabezpečené odvodňovanie alebo zakrytie povaly aby nedochádzalo k zrážaniu vody alebo priamemu pôsobeniu dažďa na stavbu. Dosky by mali byť upevnené krútenými klincami dĺžky 51 mm (2") alebo kruhovými klincami dĺžky 45 - 75 mm každých 30 cm na podporu a každých 15 cm na spoje dosky. Aby sa zvýšila pevnosť a tuhosť podlahy, dosky môžu byť lepené na spojoch tekutým lepidlom, pero-drážkové osb dosky vode-odolným lepidlom triedy D3. Pri týchto doskách sa odporúča lepenie v prípade ak sa montuje plávajúca podlaha, s tým že sa musí dodržať medzera medzi podlahou a stenou aspoň 1 cm. Dosky použité na povaly a strechy musia byť upevnené ich identifikačnou značkou smerom dovnútra. Ak je OSB kladená v páse dlhšom než 12 m, medzera medzi doskami by mala byť aspoň 25 mm. Tabuľka odhadovaných vzdialeností medzi nosníkmi a hrúblou dosky. Medzera (mm) 400 500 600 Hrúbka OSB (mm) 15-18 18-22 22


OSB stena


Inštalácia OSB steny OSB dosky môžu byť inštalované na steny horizontálne alebo vertikálne. Medzi doskami a okolo okien a dverí musia byť aspoň 3 mm medzery. V závislosti o typu stavby sa odporúča hrúbka dosky 10-12 mm. Aby sa steny dobre izolovali voči chladu, odporúča sa použiť minerálnu vlnu alebo iný tesniaci materiál. Steny z OSB dosiek by mali byť upevnené krútenými klincami (aby nedošlo k ich uvoľneniu) 51 mm alebo 45 mm dlhými. Medzery medzi klincami by mali byť: 30 cm na nepriamej podpore, 15 cm na spojoch dosky a každých 10 cm na vonkajších krajoch steny. Vzdialenosť klincov od okraja dosky nesmie byť menšia než 1 cm, aby nedošlo k odlupovaniu jej okrajov.


OSB strecha


Pred inštaláciou strešného plášťa sa odporúča skontrolovať, či sú trámy alebo nosníkové dosky rovné a či ležia na jednej osi. Ohnuté alebo nerovné trámy ovplyvnia celkový vzhľad strechy. Mokré alebo vlhké dosky by mali byť bezpodmienečne vysušené a ochránené proti poveternostným vplyvom strešnou krytinou, oceľovým plechom, lepenkou alebo šindľami. Nevytápané podkrovie alebo povala by mala byť dobre vetrateľná. Ventilačné otvory by mali pokrývať 1/150 z povrchu strechy. Dosky by mali byť montované ich dlhšou stranou kolmo na konštrukciu. Dlhšie okraje dosky musia mať podporu alebo by mali byť spojené H profilom ak je to potrebné. Dilatačné škáry medzi doskami musia byť 3 mm, v prípade ak majú OSB dosky rovné hrany. Doska by mala ležať aspoň na dvoch podporných trámoch a to na jej okrajoch. Pracovníci ktorý vykonávajú montáž dosiek, musia stáť na podporných trámoch alebo konštrukcii aby nedošlo k prelomeniu dosiek. Ak sa na strešnej konštrukcii nachádza otvor na komín, medzera medzi komínom a doskami sa musí dodržať v dostatočnej vzdialenosti s ohľadom na dodržanie všetkých stavebných predpisov. Pri inštalácii dosiek a celej strešnej konštrukcie sa musia dodržať všetky vyhlášky týkajúce sa bezpečnosti pri práci vo výškach. OSB dosky by mali byť upevňované krútenými klincami s dĺžkou 51 mm každých 30 cm na konštrukcii a každých 15 cm na spojoch dosky. Vzdialenosť medzi klincami a okrajom dosky nesmie byť menšia než 1 cm. Tabuľka vzájomného pomeru medzi trámami a hrúbkou dosky strechy so sklonom nad 14°: Vzdialenosť trámov (mm) 600 800 1000 Hrúbka (mm) 12 15 18
certifikát
certifikát
certifikát
certifikát