OSB dosky

OSB – konstrukčná doska

obrázok obrázok

OSB – Oriented Strand Board
Je vysokokvalitná drevená doska ktorá pozostáva z 3 vrstiev. Tieto vrstvy sú k sebe orientované kolmo. Vo vrchnej a spodnej vrstve sú triesky uložené v pozdĺžnom smere a prostredná vrstva (jadro) je uložená v priečnom smere (kolmo na vrchnú a spodnú vrstvu). Takto laminované vrstvy sú pri určitej teplote a tlaku spojené vode-odolnou živicou. Výrobná technológia tak umožňuje získať drevenú dosku odolnú voči vlhkosti a bez bežných chýb ako sú suky, otvory po sukoch v jadre, kôra a praskliny. OSB doska je doska založená na drevenej báze ktorá bola vyvinutá hlavne pre stavebný priemysel. Kronopol je 1. výrobcom na svete ktorý vyrába OSB dosky technológiou kontinuálneho lisovania. Táto metóda zabespečuje širšiu ponuku rozmerov a nižšiu odchylku v hrúbke dosky.

Predstavenie
Manipulácia a montáž
Fotogaléria
Predstavenie
Manipulácia a montáž
Fotogaléria
KRONOPOL OSB doska obsahuje viac než 90% drevnej hmoty a je vyrábaná zo staroslivo vybraných kmeňov borovice.

Po zoťatí je drevo zbavené kôry a narezané na tenké pásiky s rozmerom: dĺžka 100 mm a hrúbka 0,6 mm. Takto získaná hmota sa ukladná do vonkajších vrstiev rovnobežne s dĺžkou dosky a priečne do vnútornej vrstvy. OSB doska má dobré technické parametre hlavne kôli vláknitému charakteru dreva, tenkej pásikovej hmote a poprepletaným vláknam. Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam je dosiahnutá tým že sa drevná hmota premiešava s parafínovou emulziou v lisovacích strojoch. KRONOPOL OSB je doska bez nerovností, prasklín a iných vnútorných kazov. Obidve strany OSB dosky sú rovnakej kvality. KRONOPOL vyrába OSB dosky podľa najmodernejšej technológie a tým dosahuje porovnateľné parametre s ostatnými doskami tohto typy, pri výrazne priaznivejších cenách. Doska sa pri montáži ľahko obrába a kôli jej vysokej pevnosti nie je problém upevniť ju skutkami a stavebnými kotvami. KRONOPOL OSB je charakteristická vysokou stabilitou, veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, dobrou zvukovou izoláciou, ľahkou tvárnosťou a spracovateľnosťou. Mikroštruktúra drevnej hmoty chráni hrany proti nalomeniu pri spájaní klincami. Doska má vysokú tuhosť, je odolná voči ohybu a posunutiu. To sú všetko dôležité vlastnosti pre použitie v stavebníctve.
SKLADOVANIE OSB DOSIEK NA STAVBE

Ak nieje možné skladovať OSB dosky pod strechou, a ani na pevnej dlážke, mali by ste urobiť tieto opatrenia: Dosky izolovať od zeme fóliou, paletu tiež prikryť fóliou, nepremokavou plachtou, alebo iným nepremokavým materiálom, a zabezpečiť voľný prísun vzduchu. Ochrana paliet je zobrazená na týchto obrázkoch:

Pred použitím na stavbe, sa odporúča skladovať dosky počas 24 h v nových podmienkach podľa pravidiel ochrany materiálov vyrobených z dreva. Počas montovania by vlhkosť dosky nemala presiahnuť 15% . Zabráni sa tým vzniku plesní.

PREPRAVA
Preprave by sa mala venovať zvýšená pozornosť aby nedošlo k znehodnoteniu dosiek.

SKLADOVANIE V SKLADE
Dosky je najlepšie skladovať v uzatvorenom a dobre vetranom sklade. Dosky môžu byť uskladnené aj pod prístreškom tak aby sa zabránilo ich vystavovaniu atmosferickým vplyvom.

DRUHY DOSIEK
OSB 2 - doska na bežné použitie v suchých priestoroch. OSB 3 - konštrukčná doska navrhnutá na použitie v mierne vlhkom prostredí (v intriéri aj exteriéri). Často sa používa hlavne v stavebnom priemysle. OSB 4 - konštrukčná doska pre nosné aplikácie so zvýšeným mechanickým zaťažením a vlhkosťou. Môže sa využiť v interiéri aj exteriéri. Kronopol OSB 3 a OSB 4 musia byť chránené tak aby sa nedostali do priameho kontaktu s vodou či už počas skladovania alebo montáže. Okamžite po inštalácii na vonkajšie steny alebo stechu, by dosky mali byť ochránené vhodným izolačným materiálom proti vonkajším poveternostným podmienkam. Ak sú OSB 3 a OSB 4 vystavené vlhkosti dlhší čas, ich hrany môžu mierne navlhnúť. Toto nabobtanie môže byť až do 15pre OSB 3 a 12pre OSB 4. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné rovnomerné zbrúsenie hrán, aby sa tým dosiahol rovný povrch pred montážou a dokončovaním, napr. pri kladení lepenky na strechu. V závislosti od hrán, existujú 3 druhy OSB dosiek: dosky s rovnými hranami, dosky s perodrážkovým systémom na dvoch stranách, dosky s perodrážkovým systémom na všetkých stranách.

Dosky použité na povaly a strechy musia byť upevnené ich identifikačnou značkou smerom dovnútra. Ak je OSB kladená v páse dlhšom než 12 m, medzera medzi doskami by mala byť aspoň 25 mm.


OSB podlaha


Inštalácia OSB podlahy Dosky s rovnými hranami by mali byť spojené tak aby medzi nimi bola medzera aspoň 3 mm a to zo všetkých strán. Dosky s pero-drážkovým systémom už automaticky zabezpečujú medzeru. Medzera medzi podlahou a stenou by mala byť 12 mm, v prípade že dosky vytvárajú plávajúcu podlahu. Doska s rovnými hranami musí byť na okrajoch vhodne upevnená. Ak montujete strop bez strechy, malo byť zabezpečené odvodňovanie alebo zakrytie povaly aby nedochádzalo k zrážaniu vody alebo priamemu pôsobeniu dažďa na stavbu. Dosky by mali byť upevnené krútenými klincami dĺžky 51 mm (2") alebo kruhovými klincami dĺžky 45 - 75 mm každých 30 cm na podporu a každých 15 cm na spoje dosky. Aby sa zvýšila pevnosť a tuhosť podlahy, dosky môžu byť lepené na spojoch tekutým lepidlom, pero-drážkové osb dosky vode-odolným lepidlom triedy D3. Pri týchto doskách sa odporúča lepenie v prípade ak sa montuje plávajúca podlaha, s tým že sa musí dodržať medzera medzi podlahou a stenou aspoň 1 cm. Dosky použité na povaly a strechy musia byť upevnené ich identifikačnou značkou smerom dovnútra. Ak je OSB kladená v páse dlhšom než 12 m, medzera medzi doskami by mala byť aspoň 25 mm. Tabuľka odhadovaných vzdialeností medzi nosníkmi a hrúblou dosky. Medzera (mm) 400 500 600 Hrúbka OSB (mm) 15-18 18-22 22


OSB stena


Inštalácia OSB steny OSB dosky môžu byť inštalované na steny horizontálne alebo vertikálne. Medzi doskami a okolo okien a dverí musia byť aspoň 3 mm medzery. V závislosti o typu stavby sa odporúča hrúbka dosky 10-12 mm. Aby sa steny dobre izolovali voči chladu, odporúča sa použiť minerálnu vlnu alebo iný tesniaci materiál. Steny z OSB dosiek by mali byť upevnené krútenými klincami (aby nedošlo k ich uvoľneniu) 51 mm alebo 45 mm dlhými. Medzery medzi klincami by mali byť: 30 cm na nepriamej podpore, 15 cm na spojoch dosky a každých 10 cm na vonkajších krajoch steny. Vzdialenosť klincov od okraja dosky nesmie byť menšia než 1 cm, aby nedošlo k odlupovaniu jej okrajov.


OSB strecha


Pred inštaláciou strešného plášťa sa odporúča skontrolovať, či sú trámy alebo nosníkové dosky rovné a či ležia na jednej osi. Ohnuté alebo nerovné trámy ovplyvnia celkový vzhľad strechy. Mokré alebo vlhké dosky by mali byť bezpodmienečne vysušené a ochránené proti poveternostným vplyvom strešnou krytinou, oceľovým plechom, lepenkou alebo šindľami. Nevytápané podkrovie alebo povala by mala byť dobre vetrateľná. Ventilačné otvory by mali pokrývať 1/150 z povrchu strechy. Dosky by mali byť montované ich dlhšou stranou kolmo na konštrukciu. Dlhšie okraje dosky musia mať podporu alebo by mali byť spojené H profilom ak je to potrebné. Dilatačné škáry medzi doskami musia byť 3 mm, v prípade ak majú OSB dosky rovné hrany. Doska by mala ležať aspoň na dvoch podporných trámoch a to na jej okrajoch. Pracovníci ktorý vykonávajú montáž dosiek, musia stáť na podporných trámoch alebo konštrukcii aby nedošlo k prelomeniu dosiek. Ak sa na strešnej konštrukcii nachádza otvor na komín, medzera medzi komínom a doskami sa musí dodržať v dostatočnej vzdialenosti s ohľadom na dodržanie všetkých stavebných predpisov. Pri inštalácii dosiek a celej strešnej konštrukcie sa musia dodržať všetky vyhlášky týkajúce sa bezpečnosti pri práci vo výškach. OSB dosky by mali byť upevňované krútenými klincami s dĺžkou 51 mm každých 30 cm na konštrukcii a každých 15 cm na spojoch dosky. Vzdialenosť medzi klincami a okrajom dosky nesmie byť menšia než 1 cm. Tabuľka vzájomného pomeru medzi trámami a hrúbkou dosky strechy so sklonom nad 14°: Vzdialenosť trámov (mm) 600 800 1000 Hrúbka (mm) 12 15 18